Lista domków

Poniżej przedstawiamy listę domków obecną na obu światach. Domki na Fixerze podlegają licytacji poprzez stronę (a także tylko stąd można je zwolnić), natomiast na Xyli wszystkie akcje odbywają się za pomocą komend w grze. Sprzedawanie domków innym graczom na obu serwerach przeprowadza się z użyciem komendy !sellhouse.

Nazwa Świat Wielkość Czynsz Status