Regulamin serwera

Gracze wybierając Rookgaard decydowali się na wspólne spędzanie czasu, wzajemną pomoc oraz dobrą zabawę na tej niewielkiej wyspie. Aby zapewnić wszystkie wymienione wcześniej rzeczy oraz aby być uczciwymi wobec siebie powstał ten regulamin określający prawa i przywileje każdego gracza, niezależnie od serwera na którym gra. Powołana załoga serwera będzie pilnować porządku zarówno w grze oraz na forum powstrzymując niechciane akcje poprzez upomnienia, tymczasowe blokady lub pełne kasacje konta, a w skrajnych przypadkach blokadę adresu IP. Poniższy regulamin dotyczy serwera, forum oraz Discorda. Wspomniane niechciane akcje to:

 1. Zbronione są imiona *:
  1. Zawierająca słowa obraźliwe, rasistowskie, nawołujące do nienawiści, seksistowskie lub urągające w dowolnym języku.
  2. Składające się z losowych, niewłaściwych, pozbawionych sensu znaków.
  3. Imitujące innych graczy, administrację lub potwora w grze.
 2. Zabronione są wiadomości:
  1. Zawierające słowa obraźliwe, rasistowskie, nawołujące do nienawiści, seksistowskie lub urągające w dowolnym języku. Szczególnie tyczy się to kanałów Help, Game-Chat oraz Discorda. Wypowiedzi mogą zawierać niecenzuralnce słowa, lecz należy zachować zdrowy rozsądek. Przesadnie niecenzuralne wypowiedzi będą karane mute.
  2. Wielokrotnie bądź nagminnie powtarzające się. Tyczy się to również wiadomości niezwiązanych z tematem. (Spam)
  3. Jawnie reklamujące inne serwery. **
  4. Zawierające zmyślone, fałszywe informacje na temat serwera lub jego załogi.
 3. Oszukiwanie, zabronione jest:
  1. Wykorzystywanie błędów w celu osiągnięcia własnych korzyści. W przypadku znalezienia błędu należy go zgłosić. Można to zrobić po przez zgłoszenie dowolnemu członkowi administracji, wysłanie wiadomości po przez skrót ctrl+z, specjalny dział na discordzie, wysłanie wiadomości email na info@rookgaard.pl lub stronie na Facebooku.
  2. Nadużywanie słabości gry, blokowanie wąskich przejść za pomocą MC lub dostępu do NPC.
  3. Kradzież bądź próba kradzieży konta innego gracza (wymagane posiadanie dowodów).
  4. Sprzedawanie lub oferowanie sprzedaży przedmiotów, bądź postaci za realne pieniądze.
 4. Zewnętrzne programy, zabronione jest:
  1. Używanie programów przynoszących szkodę serwerowi lub innym graczom.
  2. Używanie więcej niż 3 zalogowanych postaci (MC) naraz, włączając postacie na trainerach (nawet na exicie).
  3. Udział więcej niż 1 postaci podczas trwania eventu lub najazdu na serwerze.
  4. Fixera Xyla
   używanie programów zdobywających doświadczenie bądź inne przedmioty bez bezpośredniej kontroli gracza (tzw cavebot) w przypadku gdy ten nie ma aktywnego okna gry; w przypadku podejrzenia używania takiego programu, załoga serwera trzykrotnie sprawdzi gracza za pomocą dostępnych im narzędzi, a przyłapany gracz ma 15 sekund by zareagować w przypadku takiej kontroli; dodatkowo, osoba kontrolująca, w przypadku nałożenia kary na gracza, na jego życzenie przedstawi dowód wykonanej akcji; jeśli nie ma nikogo kto mógłby zweryfikować uczciwość gracza, podstawą do nałożenia kary może być analiza nagrania ze wskazaniem jakiego okresu dotyczyło dane przewinienie używanie programów zdobywających doświadczenie bądź inne przedmioty bez bezpośredniej kontroli gracza; w przypadku podejrzenia używania takiego programu, załoga serwera trzykrotnie sprawdzi gracza za pomocą dostępnych im narzędzi, a przyłapany gracz ma 15 sekund by zareagować w przypadku takiej kontroli; dodatkowo, osoba kontrolująca, w przypadku nałożenia kary na gracza, na jego życzenie przedstawi dowód wykonanej akcji; jeśli nie ma nikogo kto mógłby zweryfikować uczciwość gracza, podstawą do nałożenia kary może być analiza nagrania ze wskazaniem jakiego okresu dotyczyło dane przewinienie
   łamanie powyższej zasady karane jest więzieniem, a w przypadku nagminnego powtarzania dotkliwszą karą łamanie powyższej zasady karane jest za pierwszym razem banem na 3 dni, za drugim razem banem na 7 dni, a za trzecim razem banem na 31 dni; kolejny raz skutkuje całkowitym usunięciem postaci
 5. Player Killing, zabronione jest:
  1. Atakowanie graczy z 3 lub więcej postaci naraz z tego samego IP.
 6. Zachowanie, zabronione jest:
  1. Zastraszanie, grożenie, administracji za podjęte akcje, piastowaną pozycję bądź z jakiegokolwiek innego powodu.
  2. Udawanie kogokolwiek z graczy lub administracji.
  3. Celowe lub nagminne zgłaszanie nieprawdziwych lub dezorientujących raportów, podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących jakiejkolwiek rozwiązanej sprawy.
  4. Wykorzystywanie/ukrywanie błędów serwera/gry dla własnego zysku.
 7. Konto, nie wskazane jest:
  1. Dzielenie konta przez więcej niż jedną osobę. W takim przypadku nie ma kary, lecz administracja nie ponosi odpowiedzialności za powstałe przy tym szkody.

* Nazwa odnosi się do nazwy postaci, gildii, nicku na discordzie, nicku na forum itp. Niewłaściwe znaki to znaki specjalne typu !, ?, *, $, % itp.
** Reklama zawierająca link, dane serwera, nawołująca do zagrania na nim. Rozmowa o serwerach wraz z podaniem nazwy nie jest zabroniona.

Łamanie bądź sama próba łamania powyższych zasad może prowadzić do tymczasowych blokad postaci lub kont w postaci notacji, banów lub umieszczania w więzieniu. W niektórych przypadkach dopuszczone są modyfikacje dobytku gracza, jego przedmiotów w depo bądź domku skilli, umiejętności, nawet bez jakiejkolwiek rekompensaty. Załoga serwera posiada pełne prawo do ustalania siły przewinienia oraz indywidualnego dobrania kary, a nałożona przez załogę kara jest natychmiastowa.

Postanowienia powyższego regulaminu mogą się zmienić w każdej chwili, a dokonane zmiany będą komunikowane na forum.

Od nałożonej kary, graczowi przysługuje prawo odwołania się na forum w kategorii Ogólne lub Pomoc, dołączając dowody na swoją niewinność. Screeny bądź kopie rozmów nie są uznawane za dowód, natomiast nagranie video jest. Odwołanie się przysługuje do 3 dni od daty nałożenia kary.