Czas spędzony w grze - Xyla

liczony od północy do północy, co każde 3 minuty

Name -4 dni -3 dni -2 dni wczoraj dzisiaj ost. 5 dni
1
Cris
23h57m0s11h30m0s23h0s00 2d 10h27m0s
2
Macieska Dominandero
01h27m0s23h0s00 1d 27m0s
3
Lece Na Hita
4h54m0s10h9m1s000 15h3m1s
4
Jaq
2h42m0s10h9m1s000 12h51m1s
5
Gubihe
00027m0s0 27m0s
6
Royo
00003m0s 3m0s