Czas spędzony w grze - Xyla

liczony od północy do północy, co każde 3 minuty

Name -4 dni -3 dni -2 dni wczoraj dzisiaj ost. 5 dni
1
Gubihe
36m0s30m0s000 1h6m0s
2
Cris
21m0s6m0s000 27m0s
3
Nuviusz Xantere
00021m0s0 21m0s
4
Tugaon
0s0021m0s0 21m0s
5
Arilej
06m0s000 6m0s