Czas spędzony w grze - Xyla

liczony od północy do północy, co każde 3 minuty

Name -4 dni -3 dni -2 dni wczoraj dzisiaj ost. 5 dni
1
Gubihe
7h39m0s5h12m0s36m1s9h15m0s0 22h42m1s
2
Nieustraszony
8h26m59s4h57m0s2h48m3s4h3m0s48m0s 21h3m2s
3
Suchego Przestwor Oceanu
3h12m1s4h15m0s4h51m0s1h48m0s0 14h6m1s
4
Nietaplaneta
6h3m0s7h3m0s0s00 13h6m0s
5
Wojownik Xyli
2h59m59s6m0s3h57m1s50m58s27m0s 8h20m58s
6
Nieustraszona
1h27m1s36m4s1h36m0s21m0s0 4h5s
7
Xyla Xyla
1h51m0s0000 1h51m0s
8
Fishsquisher
00s15m0s0s0 15m0s
9
Tugaon
0012m0s00 12m0s
10
Maciciatati
3m0s0000 3m0s
11
Tuciek
0s0000 0s
12
Wyimaginowany
00s000 0s
13
Qiouse
0s00s00 0s
14
Qoiuse
00s000 0s
15
Niewolnik Wojownika
0s00s0s0 0s