Czas spędzony w grze - Fixera

liczony od północy do północy, co każde 3 minuty

Name -4 dni -3 dni -2 dni wczoraj dzisiaj ost. 5 dni
1
Gpek Restaurant
23h51m0s23h51m0s23h51m0s23h51m0s19h27m0s 4d 18h51m0s
2
Herves
14h3m0s12h9m0s13h6m0s13h3m0s10h36m0s 2d 14h57m0s
3
Poczciwy Albert
13h57m0s7h38m59s13h6m1s9h0s3h54m1s 1d 23h36m1s
4
Lysoleqpl
5h45m0s10h18m0s11h3m0s9h36m1s9h30m0s 1d 22h12m1s
5
Matthew
18h53m59s9h2m59s8h9m0s5h11m59s15m0s 1d 17h32m57s
6
Nomad
8h15m0s12h0s4h53m59s7h6m0s5h18m0s 1d 13h32m59s
7
Fortesque
5h57m0s12h45m0s8h21m0s0s10h12m0s 1d 13h15m0s
8
Bzyku
10h3m0s2h27m0s5h9m0s4h48m0s7h21m0s 1d 5h48m0s
9
Krystian
6h0s9h12m0s1h33m0s11h24m0s1h12m0s 1d 5h21m0s
10
Parajajec
005h27m0s6h36m0s10h42m0s 22h45m0s
11
Vedus
06h54m1s10h9m0s15m0s0 17h18m1s
12
Macieso Fighter
10h0s0000 10h0s
13
Kryj Ryj
3h9m0s6h3m0s021m0s0 9h33m0s
14
Carin Ikin
03h9m0s5h57m0s00 9h6m0s
15
Gubihe
027m0s2h3m0s00 2h30m0s
16
Maciesa
001h18m0s00 1h18m0s
17
Jakubek
045m0s27m0s00 1h12m0s
18
Boniecki
033m1s000 33m1s
19
Cryn
033m0s000 33m0s
20
Zglejka
00s33m0s00 33m0s
21
Elf
00012m0s0 12m0s
22
Kebabina
0012m0s00 12m0s
23
Wyrwi
09m0s000 9m0s
24
Julia
009m0s00 9m0s
25
Tugaon
006m0s0s0 6m0s
26
Nuviusz
003m0s00 3m0s
27
Elite Rook
000s00 0s
28
Top Rook
00s000 0s
29
Julka
000s00 0s
30
Romeo
000s00 0s
31
Yamazogi
00000s 0s